World Cup 2022 châu Á - world cup 2022 được tổ chức ở đâu⚽VN84Quỹ VCF và các đối tác lên kế hoạch tổ chức gala La Nit de València với mục đích quyên góp từ thiện (phần 2)

Teo Swee Wei, Tổng giám đốc Quỹ VCF, giải thích trực tiếp về triết lý đằng sau sự kiện này. Mục đích đằng sau Quỹ VCF của tổ chức La… World Cup 2022 châu Á - world cup 2022 được tổ chức ở đâu⚽VN84

World Cup 2022 châu Á - world cup 2022 được tổ chức ở đâu⚽VN84